Starý kulhavý pes musí být sežrán vlastními dětmi, neboť ony budou pod praporcem silným vládnout na zemi.
MASTER’S HAMMER - Česká blackmetalová kapela

Potřebuje-li něco zvíře, ví kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nezná míru.
DEMOKRITOS -

Jako se nepohne horstvo, když se do něho opírá vítr, stejně tak nepohnut ve chvále i pohaně zůstává moudrý muž.
DHAMMAPADAM - Indie

Jako bývá konejšivá lež horší, než krutá pravda, tak i falešné dobro je vždy horší než upřímné zlo.
Euronymos -

Nejnebezpečnější ze všech lží, které byly dosazeny na trůn, je posvěcená, privilegovaná lež - lež, o níž každý věří, že je vzorem pravdy.
A.S. LaVey -

Čiň druhému to, co on činí tobě!
A.S. LaVey -

Zákon kyje a tesáku je krutý, však jediný spravedlivý!
Euronymos -

Hrdinství je pouhý způsob, jak ukázat svou hloupost, neboť znamená jen, vydat se vstříc nebezpečí, které v případě úspěchu nepřinese žádné uspokojení ega, čili ukojení vlastních potřeb.
Euronymos -

Kdo jsi bez miny, hoď kamenem!
Faust - jeden chemik z Liberce (2008)

Lepší 9 mm za pasem, nežli 158-ička na telefonu.
Faust - jeden chemik z Liberce (2008)

Drby jsou útěchou žen, které už nikdo nemiluje a nikdo se jim nedvoří.
Guy de Maupassant - francouzský prozaik z 19. století

Žijeme naše životy na malém ostrůvku zaslepenosti, bez povědomí o temných oceánech nekonečna okolo nás. Neměli bychom se snažit příliš rozhlížet
H. P. Lovecraft - Spisovatel hororu a sci-fi