(Fuckenbrau 2002)

Démoni vraždily,
a tak jsme tam vyslaly muže,
kam kapky krve dopadly,
vykvetly růže.

Démony nezabil rytíř z Montseratu,
ani vévoda z Lughbynského kraje,
démon rozkousal prince Ottu,
zavraždil i Mohanského Krále.

A tak jsme vyslaly toho muže prostého,
obyčejného kněze ozbrojeného vírou a svou hypotézou,
démon ho sežral sice celého,
bůh stejně zvítězil, démon se udusil zubní protézou.

www.moachem.cz