(Euronymos 2005)

Lidé produktivního věku podporují a živí jedince stářím zesláblé, neschopné se živit sami, nebo ty, jejichž věk dosáhl výše, od níž mají nárok podle jakéhosi hloupého a nedořešeného zákona lidského společenství na odpočinek, během něhož jsou živeni mladšími. Nabízí se otázka "proč", když nemají ti produktivní jedinci žádnou záruku, že se bude moci o ně někdo postarat, až sami zestárnou, tak, jak se oni nyní o starce starají. Odpověď je prostá: protože musí. Nikdo se jich totiž neptá, zda chtějí přispívat na živobytí starců, či nikoli. Značná část prostředků k obživě své a jejich dětí, které s námahou získávají, jim je pravidelně zabavována ve prospěch nečinných starců dřív, než se jim dostanou do rukou. Mám na to názor takový, že je to nespravedlivé vůči těm, kdo se slibovaného odpočinku nedožije. A aby toho nebylo málo, léčení obecně míněné je plýtváno na prodlužování věku starců a hůře dostupné pro jedince výdělečně činné a dokonce i pro děti. Mnoho dětí zbytečně umírá pro nedostatek prostředků k jejich léčbě a mnoho přestárlých lidí zbytečně přežívá i celá desetiletí často v bolestech a duševních útrapách bez chuti dále žít, odhodlaně čekajících na smrt jako věčnou spásu, protože z nějakého záhadného důvodu má před zdravím a životy dětí přednost prodlužování věků starců (o léčbě se v tomto případě nedá hovořit, poněvadž neduhy starých lidí jsou buď chronické, nebo recidivní). Důkazem toho je například to, že na záchranu dětí s leukémií je třeba pořádat dobročinné sbírky, protože na nákladné léčení této nemoce chybí finance z fondu, do něhož výdělečně činní lidé nedobrovolně hojně přispívají. Naproti tomu v absolutně šíleném kontrastu starci mají veškeré léčení zdarma a přednostně. Není snad již nutné podotýkat, že černou nenasytnou dírou ve zdravotnictví jsou právě starci. To však ještě není všechno. Přestárlí lidé často potřebují pomoci při stravování, močení a dalších věcech, které vyžadují zbytečnou a nákladnou péči mladších lidí.

Omlouvám se, že nepíši dál, protože je mi z této věci velmi nevolno.

Napravím to, až se vzpamatuji z toho návalu nespravedlnosti.

www.moachem.cz